Udfordring:

Rigtig mange løsninger på et forretningsproblem falder til jorden pga. dårlig forberedelse og et ugennemtænkt beslutningsgrundlag. Ofte er problemet velbeskrevet, men løsningen bliver løst skitseret af en enkelt person og en evt. business case er hovedsagligt bygget på antagelser. Og det er opskriften på budgetoverskridelser, forsinkelser og punktering af projektets potentiale.

Løsning:

For at starte rigtigt skal man tænke sig godt om. Alle vores løsninger er baseret på en detaljeret businesscase, der sikrer, at alt er gennemtænkt inden den bekostelige programmering går i gang. Herefter har vi udviklet en række tools og services, der giver alle i projektet et struktureret og visuelt overblik fra start til slut.

Her bliver alle kravspecifikationer nøje defineret og alt bygges op i en interaktiv prototype, så man gennem hele forløbet kan teste resultatet og vurdere, om løsningen er tilstrækkelig og gennemførlig – inden den går live. På den måde får man en præcis og tilfredsstillende proces, hvor alle sten er vendt på forhånd og ingenting er overladt til tilfældigheder.