mobilITY ENERGINET

Løsningen og resultaterne

Mobility Energinet er en løsning, vi har udviklet til Energinet. En løsning baseret på standardkomponenterne fra SAP Cloud Platform SDK til Apple iOS. 

Løsningen giver Energinets medarbejdere og underleverandører et optimeret værktøj, der sikrer præcis og nem håndtering af daglige arbejdsopgaver samt registrering af data. Alt sammen via mobile iOS enheder. Medarbejderne i marken kan, ved ganske få tryk, logge ind, få overblik over de enkelte opgaver samt registrere data.

Samtidig har lederen, internt samt eksternt, det samlede overblik over status på alle opgaver og kan, fra kontoret, ændre og prioritere i opgaver.  

Installationen af løsningen på den enkelte brugers mobile iOS enhed foregår på samme simple måde som at installere en app, og så er løsningen så intuitiv, at den ikke kræver oplæring.


Anvendelse af Touch-ID betyder både, at sikkerheden er højere, end hvad nogen andre systemer kan tilbyde, og at log in ikke tager mere end 0,1 sekund.

Overordnet set betyder Mobility Energinet, at Energinet får et markant fald i ressourcespild og samtidig tilfredse medarbejdere.

TEKNIKKEN

SCP SDK & Apple iOS

Energinet ønskede at udvikle en simpel, brugervenlig og stabil løsning, hvor data ville flyde digitalt, bygget ovenpå deres nuværende SAP modul, Plant Maintenance.


Mobility Energinet, løsningen til Energinet, blev derfor udviklet med SAP Cloud Platform SDK til Apple iOS som applikationsplatform. 


Apples høje sikkerhedsniveau og intuitive struktur og SAP Cloud Platform er en unik og stærk kombination, der sikrer den absolut højeste grad af brugervenlighed og den stærkest mulige struktur. 


En løsning, som vi hos invokers, også anbefaler vores kunder. 

Optimeret planlægning og markante besparelser

 • Minimering af spildt arbejde, fordi den rette medarbejder kan sendes ud til jobbet – første gang
 • Hurtig fejlretning idet meddelelser synkroniseres direkte fra app til SAP PM
 • Bedre dataopsamling og derved mulighed for trend på data
 • Simplificering af opgavekoordinering vha. visuelt overblik
 • Minimalt eller intet behov for oplæring i det nye system
 • Nemt at opskalere grundet nem app-installation
 • Lave udviklings- og implementeringsomkostninger

Gnidningsfrie arbejdsdage og glade slutbrugere

 • Altid helt opdateret overblik over arbejdsopgaver
 • Touch-ID sign in 
 • Nem og hurtig registrering
 • Tjeklister, for hurtigt overblik og kvalitet
 • Integration med kamera, mhp. mulighed for dokumentation
 • Customized keyboard
 • Fuld offline tilgængelighed
 • Opret og afslut opgaver i løbet af dagen

Udfordringerne

Energinet har dagligt cirka 100 mand rundt i landet bestående af egne ansatte og underleverandører, der dagligt skal sikre, at vores hovedstrømforsyning af el i Danmark fungerer. 

Udfordringerne for Energinet bestod i at deres system var baseret på forældet teknologi, som ligeledes blev stadigt mere ustabilt. Herudover var systemets funktioner langsomme og indviklede, både ift. at logge på systemerne og ift. registrering af måle- og inspektionsværdier. Dette betød, at mange opgaver og data blev noteret på papir, og først flere dage/uger senere uploadet i systemerne. Dette gav stort arbejdsspild, utilfredshed blandt medarbejdere, ingen mulighed for at følge datatrends samt en høj fejlprocent i registrering.

invokers case quote

Martin Roskvist Aamand

Team Lead, Contract Management, Energinet“Hos Energinet ville vi effektivisere dataindsamlingen fra vores vedligeholdsentreprenører. Derfor var vi på udkig efter en ny mobilløsning, der kunne leveres og implementeres inden for kort tid og gerne inden for 3 mdr.
Valget stod mellem en standardløsning, som skulle tilpasses vores organisation, eller en native app som skulle programmeres fra bunden. Vi valgte en native app-løsning fra invokers. Hele forløbet har kørt nemt og effektivt, og løsningen var kørende 3 måneder efter projektstart. App’en har kørt stabilt og upåklageligt fra dag ét.

Optimeringen for os er, at løsningen giver vores data i SAP et kæmpe løft. App’en er lynhurtigt at logge på og super intuitiv i anvendelse. Tillige er den super simpel at installere, ligesom en almindelig app. Alle brugere, uanset brugertype og –niveau, interne såvel som eksterne, kan løse opgaven, mange endda uden vores oplæring. 
Et skulderklap til invokers er, at brugerne melder ønsker til yderlige app-tiltag ind til os. Dette må anses for yderst stor accept af løsningen.”

Om Energinet

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark, beskæftiger mere end 1000 medarbejdere og har en årlig omsætning på 8-9 mia. kr.