general data protection regulation

Hvad er gdpr?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er et sæt nye regler, der har til formål at styrke og ensrette databeskyttelsen for dig i EU. Reglerne gælder for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger og har derfor, blandt andet, betydning for de personer i jeres virksomhed, som vi har oplysninger om som følge af kundeforholdet. Forordningen stiller herudover krav til oplysning om muligheden for at tilbagekalde samtykke. samtykke.

invokers og gdpr 

Som en del af vores aktiviteter registrerer og bruger vi personoplysninger om dig når du er i kontakt med os – eksempelvis, enten som person med tilknytning til en af vores kunder eller som jobsøgende.

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker selvfølgelig kun på et lovligt grundlag hvor vi overholder alle krav fra EU-lovgivningen.
Vi gemmer og benytter personoplysninger hvis:
 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, i forbindelse med køb af vores produkter/services
 • Du har tilsendt information, eksempelvis via en ansøgning eller fra tilmelding til vores nyhedsbrev og dermed givet os samtykke til at benytte dine oplysninger til et bestemt formål
 • Vi er juridisk forpligtede til det (eksempelvis i forhold til bogføringsloven, skattekontrolloven og databeskyttelsesloven)

Vi kan gemme og benytte dine personoplysninger, som primært er identifikationsoplysninger (så som navn, mailadresse, telefonnummer), til følgende formål, afhængigt af i hvilken egenskab du interagerer med os:

 • For at sikre at vi kan opfylde og overholde vores forpligtelser i forhold til levering af service til dig/jer, som kunde, jobsøger eller anden interessent på den bedst mulige måde
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder blandt andet bogføringsloven, skatteloven og loven om finansiel virksomhed
 • Administrative formål, herunder administration af kunde forholdet, som eksempelvis markedsføring af services og produkter

Vi behandler dine persondata efter følgende kriterier:

Samtykke:

Al kommunikation mellem dig som kunde, jobsøger eller anden interessent og invokers, sker i overensstemmelse med og baseret på et samtykke du har afgivet. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.


Brug af informationer: 

Måden vi bruger dine oplysninger på, afhænger af hvilket samarbejde eller hvilken relation vi har og vi opdeler den groft i nedenstående kategorier, hvor der dog kan fremkomme overlap:
 • Kunder: I relation til vores kunder opbevarer vi oplysninger med henblik på at kunne overholde den aftale/kontrakt vi har indgået. For at vi kan levere det aftalte produkt til dig/jer som virksomhed, er vi nødsaget til at behandle persondata, eksempelvis når vi skal håndtere kontrakter eller sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig. 
 • Jobsøgere: For at kunne gennemføre et fyldestgørende ansættelsesforløb, benytter vi information, som ansøger selv har tilsendt os. 
 • Andre interessenter: Andre interessenter består primært at kontaktpersoner, der er tilmeldt vores nyhedsbrev. Her benytter vi information til eksempelvis at foretage en segmentering af vores kontakter og udsende relevante information og/eller tilbud om egne produkter og services.

Typer af information:
Typer af information vi gemmer, afhænger naturligvis af den individuelle relation vi har. Typisk vil det dreje sig om: 

 • Kunder: Navn, stillingsbetegelser, telefonnummer, e-mailadresse på relevante kontaktpersoner og samarbejdspartnere i kunderelationen.
 • Jobsøgere: Navn, telefonnummer, e-mailadresse. Der kan endvidere være anden information, som den enkelte ansøger medsender. 
 • Andre interessenter: Her kan der eksempelvis være tale om navn, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelser og ansættelsessted og lignende.

Opbevaring af informationer:
Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en finansiel ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi som udgangspunkt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. 

Alle registrerede parter vil, én gang om året skulle bekræfte at vi fortsat må benytte de informationer vi har opbevaret og jobsøgeres oplysninger opbevares maksimum ét år, hvorefter alle informationer slettes.  

Vi deler personoplysninger med få tredjeparterne: E-conomic, MailChimp og Base (CRM system) men udelukkende til opbevaring og administration af data, eksempelvis i forbindelse med fakturering og udsendelse af mail.  

Alle tredjeparter overholder alle krav fra GDPR og en dataaftale er ligeledes oprettet. 


Udover til opbevaring som beskrevet ovenfor, benytter vi ikke samarbejdspartnere eller tredjeparter, som vi videregiver persondata til. 


Dine rettigheder:
I forhold til de persondata vi har om dig, har du ret til at*:
 1. få information om behandlingen af dine personoplysninger 
 2. få adgang til de personoplysninger, der opbevares om dig 
 3. bede om at få rettet forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger
 4. anmode om at få personoplysninger slettet, når de ikke længere skal bruges, eller hvis det er ulovligt at behandle dem
 5. gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål eller af årsager, der omhandler bestemte forhold, der gælder for dig
 6. anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i bestemte tilfælde 
 7. få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format og sende dem til en anden dataansvarlig (»dataportabilitet«)
 8. anmode om, at afgørelser på baggrund af automatisk databehandling, som omhandler eller i betragtelig grad påvirker dig, og som er baseret på dine personoplysninger, træffes af fysiske personer og ikke kun af computere. I dette tilfælde har du også ret til at fremlægge dine synspunkter og bestride beslutningen.

Vi gør dig opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke, ved eksempelvis at klikke på afmeld-linket i vores emails eller ved at kontakte os på: info@invokers.dk.