general data protection regulation

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvornår vi registrerer de personlige data, du giver, hvorfor vi skal indsamle dem, og hvordan vi passer på dem.

Hvad er GDPR og persondata?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er et sæt nye regler, der har til formål at styrke og ensrette databeskyttelsen for dig i EU. Reglerne gælder for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger og har derfor, blandt andet, betydning for de personer i jeres virksomhed, som vi har oplysninger om som følge af kundeforholdet. Forordningen stiller herudover krav til oplysning om muligheden for at tilbagekalde samtykke.

Personligdata er, herudover, enhver form for information, som kan identificere dig som person. Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du giver os når du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser eller downloader materialer.

invokers og gdpr 

Som en del af vores aktiviteter indsamler vi oplysninger fra dig, fx når du registrerer dig til begivenheder på vores websted, abonnerer på vores nyhedsbrev, besvarer en undersøgelse eller når du er i kontakt med os – eksempelvis, enten som person med tilknytning til en af vores kunder eller som jobsøgende. I den forbindelse indsamler og behandler vi følgende typer oplysninger:

 • Kunder: navn, stillingsbetegnelser, telefonnummer, e-mailadresse på relevante kontaktpersoner og samarbejdspartnere i kunderelationen.
 • Jobansøgere: navn, telefonnummer, e-mailadresse. Der kan endvidere være anden information, som den enkelte ansøger medsender fx. CV eller personprofil.
 • Andre interessenter: Her kan der eksempelvis være tale om navn, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelser og ansættelsessted og lignende.

Hvad er formålet med at indsamle persondata? 

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger for at identificere dig som bruger og til at registrere dine betalinger samt at levere de tjenester, du har anmodet om, fx leverancer i kunderelationer, at sende et nyhedsbrev eller registrere din tilmelding til en begivenhed.

Måden vi bruger dine oplysninger på, afhænger af hvilket samarbejde eller hvilken relation vi har og vi opdeler det groft i nedenstående kategorier, hvor der dog kan fremkomme overlap:

 • Kunder: I relation til vores kunder opbevarer vi oplysninger med henblik på at kunne overholde den aftale/kontrakt vi har indgået. For at vi kan levere det aftalte produkt til dig/jer som virksomhed, er vi nødsaget til at behandle persondata, eksempelvis når vi skal håndtere kontrakter eller sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig. 
 • Jobansøgere: For at kunne gennemføre et fyldestgørende ansættelsesforløb, benytter vi information, som ansøger selv har tilsendt os. 
 • Andre interessenter: Andre interessenter består primært at kontaktpersoner, der er tilmeldt vores nyhedsbrev. Her benytter vi information til eksempelvis at foretage en segmentering af vores kontakter og udsende relevante information og/eller tilbud om egne produkter og services.

Hvor længe gemmer vi dine persondata? 

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, der er et formål med at behandle dine data. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en finansiel ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi som udgangspunkt dine oplysninger i yderligere 5 år, for at leve op til vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning (Bogføringsloven).
Alle registrerede parter vil, én gang om året, skulle bekræfte, at vi fortsat må benytte de informationer vi har opbevaret. 
Jobansøgeres oplysninger opbevares maksimum 6 måneder, hvorefter alle informationer slettes.


Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Vi sælger og udveksler ikke, eller på anden måde overfører personligt identificerbare oplysninger til tredjepart.
Vi bruger dog en række betroede tredjeparter til lagring og behandling af data. De fungerer som databehandlere og behandler kun data på vores vegne og må ikke bruges til deres eget formål.

Disse tredjeparter hjælper os med at drive vores hjemmeside, drive vores forretning eller servicere dig. Sådanne pålidelige parter kan have adgang til personligt identificerbare oplysninger og er kontraktmæssigt forpligtet til at holde dine oplysninger fortrolige.

Vi deler personoplysninger med følgende tredjeparter: E-conomic, MailChimp og Base (CRM system) men udelukkende til opbevaring og administration af data, eksempelvis i forbindelse med fakturering og udsendelse af mail.  

Alle tredjeparter overholder alle krav fra GDPR og en dataaftale er ligeledes oprettet.  
Udover til opbevaring som beskrevet ovenfor, benytter vi ikke samarbejdspartnere eller tredjeparter, som vi videregiver persondata til.

Vi kan dog frigive dine oplysninger, når vi mener, at en sådan udgivelse er nødvendig for at overholde loven, beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Ikke-personligt identificerbare besøgsoplysninger kan dog gives til andre parter til markedsføring, reklame eller andre anvendelser.

Hvordan får du slettet eller rettet i de persondata vi har? 

Invokers A/S er dataansvarlig og har dermed ansvaret for at indsamle og administrere data. 


Du har til en hver tid ret til at:

 • få information om behandlingen af dine personoplysninger 
 • få adgang til de personoplysninger, der opbevares om dig 
 • bede om at få rettet forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger
 • anmode om at få personoplysninger slettet, når de ikke længere skal bruges, eller hvis det er ulovligt at behandle dem
 • gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål eller af årsager, der omhandler bestemte forhold, der gælder for dig
 • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i bestemte tilfælde 
 • få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format og sende dem til en anden dataansvarlig (»dataportabilitet«)

Vi gør dig opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke, ved eksempelvis at klikke på afmeld-linket i vores e-mails eller ved at kontakte os på: info@invokers.dk.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk